Mellanrapport om anhållan

image_pdfimage_print

 

Söndag kväll (2.12 2007) hade vi enligt olika uppgifter redan ganska mycket namn under anhållan. Gensvaret har nästan varit kompakt och vi räknar med många tiotals namn per by fastän vi inte samlat så värst heltäckande.

I endel byar har vi redan över 90 % av hushållen med !

Men många har varit på annat håll under veckoändan och vi kan tyvärr inte själva skriva in deras namn (många har ringt och bett att få sitt namn med) utan var och en måste underteckna pappret personligen.

Därför torde det vara förnuftigt att flytta tidtabellen framåt så att alla hinner med och då behöver vi listorna SENAST på söndag kväll den 9 december. Vi hinner knappast få fram anhållan till ministeriet den här veckan i alla fall före torsdagen. Och så är det inte så förskräckligt bråttom eftersom den här anhållan knappast behandlas i år.

Tusen tack för det fina gensvaret !

 

 

Klart för Stor-Lovisa

image_pdfimage_print

 

Kommundirektörerna var i dag på ministeriet och pratade om Stor-Lovisa. Som väntat så gav ministeriet klartecken så det blir nog ett Stor-Lovisa.

Problemet Lappträsk kan gå med i ett “samarbetsområde” ifråga om hälsovården mm. Men det är INTE bra ! Då det blir gnissel och Lappträsk pengar tar slut så börjar Lappträsk köpa billiga tjänster från Lahtis eller Villmanstrand eller från Estland (efter det att EU:s tjänstedirektiv gått igenom).

För oss betyder det alltså OSÄKERHET.

Så det är bara att gå vidare på kommunindelningsansökan.

 

 

Tidtabellen för ansökan

image_pdfimage_print

Kommunindelningsansökan  skall enligt planerna lämnas in i början på nästa vecka (första veckan i december). Så det gäller att var aktiv under veckoslutet eller på måndag för att hinna med. Vi har delat ut texten till kontaktpersonerna idag (fredag) och dessa kanske delar ut en del vidare.

Den är meningen att folk skall underteckna pappret personligen och sedan sätta in namnförtydligande och by. Underskriften är nödvändig eftersom det är ett officiellt papper.

 

Varför kommunindelningsanhållan

image_pdfimage_print

Varför anhållan kommunindelning ?

Jag diskuterade saken med Cay Sevòn, överdirektör på inrikesministeriets kommunavdelning, och hon bekräftade det hon sagt i intevjun i torsdagens Östra Nyland och som vi utgått ifrån. Kommunerna får själva diskutera saken och först då de lyckas/misslyckas med det så ingriper ministeriet.

 

Det som jag emellertid fattade var att det nu finns bara EN officiell ståndpunkt från Lappträsk och det är fullmäktiges beslut. Därför är det mycket viktigt att vi lämnar in ett “anhängiggörande av kommunindelning” som det heter i lagen och det kan EN kommuninvånare göra men förstås har det mera tyngd ju flera som skriver under. Då kommer det OFFICIELLT andra åsikter från Lappträsk – som medborgarinitiativ. Och den rättigheten kan ingen undandra oss.

 

Lagen har skrivits så att det dels är fullmäktige men OCKSÅ enskilda medborgare som har rätt att delta i processen. Det är INGET MONOPOL för fullmäktige att besluta i den här saken. Lagstiftaren har velat göra det möjligt för var och en som individ att delta i processen och DET RÄTTEN SKALL VI INTE GE BORT !

 

Det faktum att vi lyfter katten på bordet och lämnar in ansökan gör ENBART att processen startar. Det är en lång och invecklad process som först efter många om och men MÖJLIGEN leder till att enskilda byar flyttar till andra kommuner. Möjligen behövs det inte om fullmäktige i framtiden (efter valet …) konstaterar att beslutet måste ändras. Men fram till det ligger då OFFICIELLT en medborgaropinion på bordet som klart och tydligt för fram vår åsikt.

 

Jag hoppas ingen tror att det är lätt att ändra kommunindelningen för det är det inte. Det skall tillsättas utredningsmän och begäras utlåtanden från en massa instanser. Det här är vi medvetna om och inbillar oss inget annat heller. Men efter Kimoböles utspel så verkar det nog vara omöjligt att hålla ihop kommunen – om inte vi lägger oss platta och ger upp precis alla våra rättighete. Och det gör vi inte. Man måste ju förstå Kimoböle för de är i en likadan situation att den naturliga vägen för dem går norrut där den för oss går söderut – så vi har inget emot deras strävan. Jag antar att sitautionen är liknande i Porlom.

 

Oberoende av om Lovisa i framtiden går ihop med Borgå eller inte så är det söderut som är vår naturliga väg. Därför är det nu viktigt att vi före förhandlingarnas början den 4 december klart och tydligt för fram vår åsikt: Att våra byar måste med i den nya kommunen i söder.

 

Det är inget läge att “vänta och se”. Då ignoreras vi och körs över. Det har väntats för länge redan (jag erkänner mej medskyldig) för den här saken borde man ha tagit i redan långt före folkomröstningen så att åtminstone frågeställningen hade blivit riktig. Men i motsats till Kimoböle så spelar vi med öppna kort och det skall inte vara något hemlighetsmakeri här. Och inget korridormyglande utan kommuninvånarna skall alla veta vad som händer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunindelning anhållan

image_pdfimage_print

Utkast 29.11 2007

Inrikesministeriet
Kommunavdelningen
PB 26, 00023 STATSRÅDET

Undertecknade invånare i Lappträsk kommun anhåller härmed om att byarna Harsböle, Labby, Hindersby, Bäckby, Lindkoski, Ingermansby, Rudom, Kapellby, Norrby och Pockar flyttas till den planerade nya
Lovisa storkommun.

Sedan urminnes tider har dessa byar haft och har fortfarande sina naturliga kontakter till Lovisa-området. En betydande del av befolkningen pendlar till arbeten i dessa områden och har ekonomiska kontakter samt släktskapsband med befolkningen där. Kommunikationerna är också bäst till Lovisa.

Så gott som all service för oss finns i Lovisa och/eller Borgå. Hälsocentralerna i Lovisa och Borgå har länge varit och är den viktigaste sjukvårdsservicen för våra byar. Skattebyråerna och domstolarna finns också där. Likaså är det viktigaste högstadiet och gymnasiet beläget i Lovisa. Uppköp skötes också i hög grad i Lovisa eller Borgå.

Speciellt med tanke på att en stor del av befolkningen är svenskspråkig i dessa byar (en majoritet i de södra byarna) är enda möjligheten att få tvåspråkig service att ansluta sig till den planerade storkommunen kring Lovisa.

Kontakterna till Lovisa är så starka att det vore till stort förfång för befolkningen i dessa byar i Lappträsk om vi inte kommer med i samma kommun vid kommunreformen. En kommunindelning där dessa byar är med i Lovisa storkommun är däremot en ändring som

1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,

2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,

3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området och

4) främjar den blivande kommunens funktionsförmåga och lönsamheten för
dess verksamhet.

Undertecknade anser det därför vara fullständigt klart att nämnda byar bör överföras till den planerade storkommunen kring Lovisa.

Vid omröstningen stöddes samgång med den nya kommunen av 78 % i den södra valkretsen även om frågeställningen felaktigt lät påskina att fortsatt självständighet vore möjlig. Om valet hade stått mellan samgång söderut eller åt annat håll så skulle denna procent ha ökat betydligt.

Lappträsk den 29 november 2007

Underskrift Namnförtydligande By

_______________________ ______________________________ ____________________

Lappträsk slår huvudet i väggen

image_pdfimage_print

Lappträsk slår huvudet i väggen

 

Kommunfullmäktige beslöt att Lapptrsk inte skulle gå med i den nya östnyländska storkommunen. Med rösterna 9-12 gick Lappträsk rakt i väggen för det finns inte en chans att en så ynklig kommun skulle kunna förbli självständig mitt bland alla storkommunerna.

 

Men ingen orsak att sörja – det räcker med att en kommuninvånare anhåller om att ministeriet skall flytta delar av kommunen till en annan. Och första utkastet till anhållan är redan skriven.

 

För det är klart att de södra byarna inte ens i misstag kommer att stå utanför den nya storkommunen. Knappast för att vi är så entusiastiska över att bli utbyar till Lovisa utan för att det inte finns något alternativ. All service finns i Lovisa och vi börjar garanterat inte åka till Kouvola till hälsocentralen utan fortsätter nog som förut till Lovisa eller till Borgå. Är det något allvarligare så är vi då redan halvvägs till Helsingfors där all specialvård också i fortsättningen kommer att finnas.

 

Detsamma gäller all annan service. Den får vi i Lovisa eller Borgå i framtiden också. Det är en helt löjlig tanke att vi ens skulle kunna få den service vi behöver norrifrån – där finns det ingen som ens kan tala svenska
. Och då man inte ens förstår vad läkarna säjer på det egna modersmålet så hur skulle vi förstå vad en importerad utländsk läkare försöker få fram på hackig finska. De inhemska läkarna kommer väl i framtiden också att koncentreras till Helsingfors – möjligtvis kan någon gå med på att flytta till Borgå.

 

Det är helt förståeligt att Kimoböle vill söka sej norrut – de är ju grannar till Elimä. och om Porlom vill åka till Orimattila så kan vi ju inte klandra dem heller. Men lika litet kan vi tänka oss att åka åt något annat håll än söderut. Vi har alla våra kontakter åt det hållet, pendlar till jobb, har släktingar och annars bara “åker till staden” ditåt. Det har vi gjort sen urminnes tider och gör än idag.

 

Nisse Husberg

 

 

Finland på botten i fibernät

image_pdfimage_print

 

Finland i 0-ligan

Enligt FTTH Council så är Asien bäst på fibernät med Skandinavien på andra plats – FÖRSTÅS utom Finland !

Enligt rapporten som publicerades i mitten på juli 2007 så har 21.2% av hushållen i Hong Kong fiberanslutning, s.k. FTTH, följd av Syd-Korea med 19.6% och Japan med 16.3%. Skandinaviska länder upptar de följande tre positionerna, med Sverige på 7.2% , Danmark på 2.9% och Norge på 2.5%.

Taiwan, Italien, Kina, Nederländerna, USA och Singapore följer med FTTH-andelar på mellan 1.4 och 0.8% av hushållen.”

http://fibers.org/articles/news/9/8/3/1

 

Och så har vi då Finland bland 0-ligan …

Nisse Husberg