Mellan Stor-Lovisa och Stor-Kouvola

image_pdfimage_print

Så har då Elimä beslutat gå samman med Kouvola. Nu börjar det vara slut på Lappträsk. Alla blåögda förhoppningar till trots så finns det i praktiken bara två alternativ kvar: Att gå samman med Stor-Kouvola eller med Stor-Lovisa. Det är väl ganska klart inom vilken kommun vi skulle bli den verkligt bortglömda utbyn …

Nu har fullmäktige kastat bort allting som uppnåddes i förhandlingarna med de fyra andra östnyländska kommunerna och det finns ingen annan väg kvar än att krypa till Canossa. Och den här gången kommer vi som tiggare och står med mössan i handen och väntar på beskedet om vi får komma in.

Tack så väldigt mycket, fullmäktigerepresentanter !

Det heter ju att vi har det styre vi förtjänar. Vi måtte ha gjort nånting riktigt hemskt här i Lappträsk …

Man får hoppas att ministeriet har förståelse för att vi inte vill lämna vår hembygd där våra förfäder för 700 år sedan bröt åkrar – för lämna den måste vi om vi inte får flytta över och fullmäktige i Lappträsk envisas med att fortsätta ut över stupet.

I dag lämnar vi ansökan om kommunindelning till ministeriet och därefter blir det att vänta en hel del – och förbereda sej för kommunalvalet om mindre än ett år. Det är nu viktigt att inte en andra gång vakna för sent !

 

 

 

Slutresultat: 481 vill söderut

image_pdfimage_print

Undertecknade listor är resultatet av en ganska spontan aktion från
kommuninvånare i Lappträsk efter fullmäktiges beslut att inte gå med i
den nya samkommunen kring Lovisa. Vi har inte ens försökt ta kontakt
med alla kommuninvånare eftersom det i detta skede inte behövs. Men en
stor mängd invånare har aktivt krävt att deras namn skall tas med på
listorna. Total har 481 skrivit under.

I ett par fall har vi med ungdomar från Lappträsk som just nu studerar
eller arbetar på annan ort men har starka band till sina hembyar och
möjligen kommer att återvända.

Ett antal invånare som nog anser vi bör ansluta oss till den nya
storkommunen har inte skrivit under för att de ännu tror på
möjligheten att övertyga fullmäktige om att beslutet var förhastat.

Största antalet underskrifter har kommit från Hindersby (107 st.),
från Lindkoski (84 st.) och Kapellby (75 st.) men procentuellt har de
små byarna i söder (Harsböle, Labby och Bäckby) varit de flitigaste
undertecknarna.

Antalet underskrifter byavis:

Harsböle 32
Labby 40
Bäckby 33
Hindersby 107
Lindkoski 84
Rudom 12
Ingermansby 26
Kapellby 75
Norrby 50
Pockar 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappträsk: Avtal duger inte !

image_pdfimage_print

Att bara skriva samarbetsavtal med Stor-Lovisa eller andra kommuner duger inte. Ett avtal kan flyttas när som helst av en tillfällig majoritet i kommunfullmäktige. Upphandlingarnas negativa sidor har vi tydligt sett i de avtal som Helsingfors och Esbo gjort ifråga om skjutsar och matleveranser.

Vi skall ha garantier för att vi också i framtiden alltid kan åka till Lovisa eller Borgå hälsocentraler och annars också få service söderifrån. Så det är bara att glömma alla sorters avtal.

Nisse

Ansökan lämnas in onsdag 15:15

image_pdfimage_print

Vi har fått tid på Inrikesministeriet på onsdagen den 12.12 kl. 15:15 (bara ett par minuter). Vi lämnar då in ansökan till Cay Sevon. Den som vill komma med (max. en per by) måste ANMÄLA på förhand på grund av ministeriets säkerhetsbestämmelser. Vi vill gärna ha anmälan så fort som möjligt. Men kom ihåg att det bara blir en blixtvisit. Ingen tid att börja lägga ut texten för ministeriet.

Address: inrikesministeriet, Berggatan 20 A, mötesrum Komissaari.

Åtminstone åker Kaj Silfvast från Pockar, René Nybondas från Lindkoski, Gunnar Enqvist från Rudom och Nisse Husberg från Hindersby.

 

 

Närmare 500 namn på ansökan

image_pdfimage_print

Enligt informella rapporter så har vi redan hundratals namn på ansökan.

Snabbt räknat är det nu 475 namn tisdagen den 10 december.

Den skall lämnas in  till ministeriet  onsdagen den 12 december kl. 15:15.

Det här är ju inte någon omröstning – även om många namn förstås ger ansökan större tyngd. Ett par namn från andra kommuner finns med och vi tackar för stödet men de räknas nog inte eftersom det måste vara kommuninvånare som anhåller. Inte stör de direkt heller eftersom det enligt lagen bara behövs en enda kommuninvånare – i lagen står det inte ens att det måste vara en röstberättigad kommuninvånar om man nu skall vara petig.

Om det blir fråga om att direkt MÄTA stödet i de olika byarna så gillas nog inte våra listor i någon händelse – oberoende av hur väl de är uppgjorda – utan det skall vara en skild utredningsman och möjligen direkta folkomröstningar. Det är en omfattande procedur med massor av utlåtanden. Men det är ett senare skede.

Helt klart är i alla fall att en majoritet i de södra byarna har skrivit under ansökan. Och då har vi ännu många som nog vill att vi skall rikta oss söderut men tycker det skulle vara taktiskt riktigare att rikta en adress till kommunfullmäktige. Och det är helt OK även om jag personligen tror att det tåget nog har gått och inget kan få fullmäktiges majoritet att ompröva sin ståndpunk. Om inte ministeriet möjligen pressar Lappträsk riktigt hårt och hotar dra in alla statsandelar …

Nästa steg i Lappträsk är väl kommunalvalet nästa höst. Vår ansökan visar i alla fall att det finns en betydande opinion för anslutning söderut så det kan vara idé att förbereda kommunalvalet ordentligt och i god tid med tanke på det. Så vi inte igen vaknar för sent.

Om jag förstått folk rätt så är det viktigt att hälsovård och annan service INTE är beroende av avtal som kan ändras utan att vi med SÄKERHET kan få dessa tjänster som förut. INTE så att vi skyfflas från den ena hälsocentralen till den andra – ibland i Lovisa, ibland i Elimä, ibland i Kouvola eller Lahtis. Konkurrensen om avtalen får inte leda till samma vansinne som i Helsingfors och Esbo där staden sparar nån euro genom att försämra tjänsterna till de gamla genom lindrigt sagt idiotiska upphandlingar som vi fått läsa om de senaste åren.

En lösning på problemet är att gå med i det nya Stor-Lovisa varvid den välkända servicen är garanterad. Inte lönar det sej att tro det blir enbart goda dagar men en viss bastrygghet får vi nog.

Nisse

Mellanrapport om anhållan

image_pdfimage_print

 

Söndag kväll (2.12 2007) hade vi enligt olika uppgifter redan ganska mycket namn under anhållan. Gensvaret har nästan varit kompakt och vi räknar med många tiotals namn per by fastän vi inte samlat så värst heltäckande.

I endel byar har vi redan över 90 % av hushållen med !

Men många har varit på annat håll under veckoändan och vi kan tyvärr inte själva skriva in deras namn (många har ringt och bett att få sitt namn med) utan var och en måste underteckna pappret personligen.

Därför torde det vara förnuftigt att flytta tidtabellen framåt så att alla hinner med och då behöver vi listorna SENAST på söndag kväll den 9 december. Vi hinner knappast få fram anhållan till ministeriet den här veckan i alla fall före torsdagen. Och så är det inte så förskräckligt bråttom eftersom den här anhållan knappast behandlas i år.

Tusen tack för det fina gensvaret !

 

 

Klart för Stor-Lovisa

image_pdfimage_print

 

Kommundirektörerna var i dag på ministeriet och pratade om Stor-Lovisa. Som väntat så gav ministeriet klartecken så det blir nog ett Stor-Lovisa.

Problemet Lappträsk kan gå med i ett “samarbetsområde” ifråga om hälsovården mm. Men det är INTE bra ! Då det blir gnissel och Lappträsk pengar tar slut så börjar Lappträsk köpa billiga tjänster från Lahtis eller Villmanstrand eller från Estland (efter det att EU:s tjänstedirektiv gått igenom).

För oss betyder det alltså OSÄKERHET.

Så det är bara att gå vidare på kommunindelningsansökan.

 

 

Tidtabellen för ansökan

image_pdfimage_print

Kommunindelningsansökan  skall enligt planerna lämnas in i början på nästa vecka (första veckan i december). Så det gäller att var aktiv under veckoslutet eller på måndag för att hinna med. Vi har delat ut texten till kontaktpersonerna idag (fredag) och dessa kanske delar ut en del vidare.

Den är meningen att folk skall underteckna pappret personligen och sedan sätta in namnförtydligande och by. Underskriften är nödvändig eftersom det är ett officiellt papper.

 

Varför kommunindelningsanhållan

image_pdfimage_print

Varför anhållan kommunindelning ?

Jag diskuterade saken med Cay Sevòn, överdirektör på inrikesministeriets kommunavdelning, och hon bekräftade det hon sagt i intevjun i torsdagens Östra Nyland och som vi utgått ifrån. Kommunerna får själva diskutera saken och först då de lyckas/misslyckas med det så ingriper ministeriet.

 

Det som jag emellertid fattade var att det nu finns bara EN officiell ståndpunkt från Lappträsk och det är fullmäktiges beslut. Därför är det mycket viktigt att vi lämnar in ett “anhängiggörande av kommunindelning” som det heter i lagen och det kan EN kommuninvånare göra men förstås har det mera tyngd ju flera som skriver under. Då kommer det OFFICIELLT andra åsikter från Lappträsk – som medborgarinitiativ. Och den rättigheten kan ingen undandra oss.

 

Lagen har skrivits så att det dels är fullmäktige men OCKSÅ enskilda medborgare som har rätt att delta i processen. Det är INGET MONOPOL för fullmäktige att besluta i den här saken. Lagstiftaren har velat göra det möjligt för var och en som individ att delta i processen och DET RÄTTEN SKALL VI INTE GE BORT !

 

Det faktum att vi lyfter katten på bordet och lämnar in ansökan gör ENBART att processen startar. Det är en lång och invecklad process som först efter många om och men MÖJLIGEN leder till att enskilda byar flyttar till andra kommuner. Möjligen behövs det inte om fullmäktige i framtiden (efter valet …) konstaterar att beslutet måste ändras. Men fram till det ligger då OFFICIELLT en medborgaropinion på bordet som klart och tydligt för fram vår åsikt.

 

Jag hoppas ingen tror att det är lätt att ändra kommunindelningen för det är det inte. Det skall tillsättas utredningsmän och begäras utlåtanden från en massa instanser. Det här är vi medvetna om och inbillar oss inget annat heller. Men efter Kimoböles utspel så verkar det nog vara omöjligt att hålla ihop kommunen – om inte vi lägger oss platta och ger upp precis alla våra rättighete. Och det gör vi inte. Man måste ju förstå Kimoböle för de är i en likadan situation att den naturliga vägen för dem går norrut där den för oss går söderut – så vi har inget emot deras strävan. Jag antar att sitautionen är liknande i Porlom.

 

Oberoende av om Lovisa i framtiden går ihop med Borgå eller inte så är det söderut som är vår naturliga väg. Därför är det nu viktigt att vi före förhandlingarnas början den 4 december klart och tydligt för fram vår åsikt: Att våra byar måste med i den nya kommunen i söder.

 

Det är inget läge att “vänta och se”. Då ignoreras vi och körs över. Det har väntats för länge redan (jag erkänner mej medskyldig) för den här saken borde man ha tagit i redan långt före folkomröstningen så att åtminstone frågeställningen hade blivit riktig. Men i motsats till Kimoböle så spelar vi med öppna kort och det skall inte vara något hemlighetsmakeri här. Och inget korridormyglande utan kommuninvånarna skall alla veta vad som händer.