Åska och förödelse

I natt var det åska och den förstörde åtminstone två datamaskiner på gamla folkskolan där vi har huvudcentralen. Möjligen också annat även om nätet nu fungerar. Meddela bums om det är problem någonstans men dra först ur strömkontakten till mediakonverter och router, vänta nån minut och sätt i tillbaka. Det kan hjälpa.