Fibernätets nya operatör

H-B Service AB beslöt byta operatör (från Nebula-Telia till FNE-Finland) för anslutningen till Internet varvid den blev betydligt billigare och snabbare. Samtidigt kommer underhållet av nätet framledes att skötas av

Fredrik Husberg   mobil: 045 332 5135

epost: Fredrik.Husberg@Hindersby.net

Bytet sker i början av sommaren och om det blir problem så kontakta Fredrik.