H-B Service AB bolagsstämma torsdagen den 11 april 2019

Det är nu klart att det blir bolagsstämma för Hindersby-Bäckby Service AB

torsdagen den 11 april 2019 kl.18:30 på gamla folkskolan

OBS ! Inte på Hemborg som vanligt ….

Förutom de ordinarie ärendena behandlas också byte av Internetoperatör. Styrelsen har beslutat byta från Nebula (numera Telia) till Finnet (via Datasafe i Kouvola). Orsaken är att det halverar månadspriset. Men vi måste skaffa egna IP-adresser vilket gör att det blir en del omställningar. Bytet sker i juni-juli 2019 då bägge anslutningarna körs parallellt en tid.

Styrelsen har också beslutat att Fredrik Husberg börjar sköta om fibernätet i framtiden. Han var med att bygga nätet redan år 2004 och känner till det ganska bra.

Det kan vara bra att komma till stämman där det finns möjlighet att ställa frågor om omställningarna.

Alla aktieägare är hjärtligt välkomna !