Fornminnesföreningens årsmöte 2019

Fornminnesföreningen hade årsmöte den 4 mars 2019 hos Beatrice och Ingmar Bergheim i Nissas nya hus. Nedan ett litet bildgalleri från mötet. Man kan klicka på bilden för att få den större.

Förra årets bokslut gick över tusen euro på minus mest för att en ny brygga inköptes (850 euro). Förra  sommaren hölls en temadag kring växtfärgning.

Styrelsen omvaldes och verksamheten fortsätter enligt gamla traditioner.